loekkenfolkeblad.dk
Gammel - og ny bebyggelse i Vrå - Løkken Folkeblad
Vrå – et godt sted at bo….siger Vrå Beboer- og Erhvervsforening, og mange med dem – og meget tyder på, at det har det været i årtusinder. VBE og dens “bøjgrujs-pres-på maj” Niels Henrik Nielsen har ikke arbejdet forgæves, og kommunen arbejder nu på at lave nye grunde – ikke kun i vest, men ogsåLæs mere