lodzka.zhp.pl
13 sierpnia Dniem Żałoby w ZHP - Rozkaz Naczelnika ZHP
W obliczu tragedii, jaka spotkała naszą bratnią organizację Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego zarządziła niedzielę, 13 sierpnia 2017 r. dniem żałoby. ROZKAZ SPECJALNY Ls 2/2017 Naczelnika ZHP