lodkanadeje.eu
Šťastne a veselé
Milí priatelia OZ Loďky nádeje. 🎄Pomaly sa nám konči rok a je čas bilancovať rok 2019.🎄Rok 2019 bol veľmi úspešný z každého hľadiska. Organizovali a spolupracovali sme spolu na 65 podujatiach pre cca 1500 deti. V Klube Štvorlístok sme organizovali od marca nový projekt