llauri.org
EDICTE DE L'AJUNTAMENT DE LLAURI SOBRE L'ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT/A I SECRETARI/A DE JUTJAT DE PAU - Ajuntament Llaurí