llauri.org
EDICTE DE L'AJUNTAMENT DE LLAURI SOBRE L'ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT/A - Ajuntament Llaurí