ljubavseohladila.com
BD 4320, SADAŠNJE VRIJEME ĆE VODITI DO KRAJA...
Bertha Dudde, br. 4320, 1 Lipanj 1948 I opet i iznova vam kažem: Vi ćete doživjeti kraj... To je hitan probudite-se poziv kojeg Ja šaljem ljudima koji trenutno nastanjuju Zemlju, to je poziv kojeg ću Ja i dalje intenzivirati budući vi trebate (ot)pustiti vaše uvjerenje kako vam je i dalje preostalo još