ljubavniromani.net
Želim te
“Aha... U redu...” Koga to baš sad mora nazvati? Tim se pitanjem nisam stigla pomnije pozabaviti, jer sam ugledala Colea. A tik do njega Evana - koji je izgledao kao da je vlasnik cijelog svijeta i svega na njemu. Iste sekunde nešto me stegnulo u grudima i kožom mi se proširio električni naboj. M