livskraftsorientering.tarotguiderna.se
Änglabudskap om Känslornas Healing
Mitt änglateam förmedlar idag ett positivt budskap som handlar om helande, läkande av våra känslor och emotioner. Det är också lite som en knuff i sann och kärleksfull riktning - som en påminnelse om att vi alla är gudomliga varelser med kapacitet bortom vad vi tror och tänker om oss själva. Nåvä