livskraftsorientering.tarotguiderna.se
VILJA, VISHET och SINNE
En guldkrona för makt och auktoritet ligger ovanför en keltisk treenighets-knut. På vardera sidan av den keltiska knuten är de alkemiska symbolerna för eld och vatten; nedanför är den antika trebenta symbolen för riksvapnet från Isle of Man. Här är ett budskap som jag vill inviga er i, ha doc