livskraftsorientering.tarotguiderna.se
HSP - High Sensitive Personality – vad är det?
15 – 20 procent av den globala befolkningen är högkänsliga och själv ingår jag i denna skara. Att vara högkänslig innebär att man har förmåga att lägga märke till detaljer i större utsträckning än andra. Man kan också lättare känna av olika stämningar bland folk och hur stämningen är när man kliver