livskraftsorientering.tarotguiderna.se
Hur man frigör sig från karma och beroendeframkallande beteende
Känner du till ordet "karma" och dess sanna betydelse? Enligt Lama Thubten Yeshe betyder karma ’vane-energi’ (habit energy). Vi styrs alla mer eller mindre av våra vanor, medvetna och undermedvetna, vilket inom buddhismen innebär att vi håller oss själva fångna i Samsara, ofta beskrivet som ett ”lid