livarcctv.ir
انواع روش های انتقال تصویر
انواع روش های انتقال تصویر ♦ انتقال تصویر ip بهتر است بدانیم برای انتقال تصویر به روش IP دو رویکرد وجود دارد: ♦ انتقال تصویر محلی : در صورتی که از شبکه ی محلی (بی سیم – سیمی ) استفاده می نمایید می بایست پس از نصب دستگاه استندالون به کامپیوتر ( مستقیم – غیر مستقیم ) ، نرم افزار