liv-lov.dk
Rådgivning v køb af fast ejendom - Liv-Lov
Jesper Andersson hjælper udlændinge og udenlandsdanskere m. ejendomshandlen, herunder skøde, lån, forsikring, berigtigelse og gennemgang af alle dokumenter.