littlebigadventure.se
Koppla Twitter och Facebook till hemsidan
Att vara representerad på nätet kommer i många olika former. Här handlar det absolut i första hand om att ha en hemsida. Denna ska då som tidigare nämnts vara tydlig, ren och lättnavigerad med bra information. Har du skapat en sådan hemsida har du redan kommit mycket långt för att lyckas på nätet. Har du