lithuanian-economy.net
Pranešimas LSADPS konferencijoje "Sveikatos priežiūros kokybė bei finansavimas" - Lithuanian-Economy.net
Šiandien buvau pakviestas dalyvauti Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos Įgaliotinių tarybos posėdyje - konferencijoje, kurioje perskaičiau pranešimą tema "Sveikatos priežiūros kokybė bei finansavimas".