lithuanian-economy.net
Apie Lietuvių polinkį (ne-)taupyti - Lithuanian-Economy.net
Gatvėje buvau užklaustas TV3 televizijos žinių reporterių apie Lietuvių (ne-)polinkį taupyti ir apie tai, ar taupau ir kaip tai sekasi pačiam daryti...