listelykke.no
Vårrengjøring - og julevask!
Det begynner å nærme seg tida der mange tar en skikkelig rufs med skurefille og nal - vårens solstråler er ubarmhjertlige! Da må det liste til! Og siden vårrengjøring og julevask på mange måter er ganske like, blandet jeg like godt avkryssingslistene for halvårsvasken i en og samme liste.