linkvao12bet.net
Cristiano Ronaldo Rất Ghét Câu Lạc Bộ Manchester United
Thông tin nhận được từ một nhà báo Tây Ban Nha. Ông cho rằng Ronaldo thà chơi ở địa ngục còn hơn quay trở lại Mu. Trong thời gian gần đây, đã có thông tin việc Ronaldo có thể quay trở lại MU ngay k…