lindeiros.gal
Novo tractor, rozadoira de brazo e trituradora para o Concello de Ordes - Lindeiros
O novo tractor servirá tanto para labores de desbroce, como para o mantemento de vías e camiños rurais, a prevención de incendios forestais, traballos de limpeza de matogueira e de cunetas etc. No momento da rúbrica tamén estiveron presentes o concelleiro de Parques e xardíns, Xosé Manuel Rodríguez, máis a xefa territorial de Medio Rural, Mónica López.