lindeiros.gal
O 26 de abril levantaranse as actas para a mellora do trazado entre As Galanas e Cacheiras en Teo - Lindeiros
O primeiro paso para a mellora da estrada DP 8202 entre As Galanas e Cacheiras, o levantamento de actas de expropiación, terá lugar o próximo día 26 no antigo Teleclub de Cacheiras.