lindeiros.gal
Brión e Rois limpan o Castro Lupario - Lindeiros
Os Concellos de Brión e Rois están executando diversas melloras no Castro Lupario cun investimento próximo aos 24.000 euros.