lindasvanberg.se
Inkrusterad
Inkrusterad Ännu ett för mig okänt ord. Den engelska översättningen ENGRAVED gör det lite mer begripligt. Försöker inte ens förklara vad ordet betyder utan hänvisar er till ordbokens ålderdomliga f…