lindasvanberg.se
Oändligt
Oändligt Sammanflätade fingrar, oändligt och obegripligt opraktiskt.