lindasvanberg.se
1 April Klarhet
Klarhet Första teckningsutmaningen var KLARHET. Svårt… Landade tillslut i denna bild där den krångliga vägen fram till klarheten fick symboliseras av rören som fogas samman i en labyrint. Vat…