lindabergling.org
Kursdag i Inre bönen
Kursdag ”Inre bönen” 12/4 Man kan inte som kristen närma sig Gud på ett opersonligt sätt genom någon teknik för att nå frid och inre vila. Gud är personlig och bönen är ett sätt för den troende att få kontakt med honom och öppna sig för hans