lindabergling.org
”Jesus Helar och Upprättar” – Helandekonferens 22 mars - 24 mars
Välkommen till en konferens om kropp, själ och ande. Oavsett om du är en bekännande kristen eller inte, är du välkommen till oss. Jesus Helar och Upprättar är en av församlingen Arkens viktigaste konferenser. Hit kan du komma om du har behov