lindabergling.org
Helandemöten i Norska fjellen
I slutet av februari 2019 åker pastor Linda till Fjellhotellet Stolsdokken i Norge och predikar/undervisar och betjänar tillsammans med Tom Roger.