lindabergling.org
Linda besöker Uppsala 2 februari
Arken fortsätter att komma till Uppsala under våren. Det kommer att hållas helandemöten i adressen Skomakargatan 2 varje månad. Pastor Linda Bergling och Anita Björk ( ansvarig för Helandecentret i Arken) betjänar tillsammans med ett team från Arken. Vårens datum: 12 januari, 2 februari, 8 mars. Mötena innehåller lovsång