lindabergling.org
Den stora missionsbefallningen
Jesus uppmanar oss. Ja, han befaller oss i Matt 28, att vi skall göra alla folk till lärjungar. I det uppdraget finns också kallelsen att döpa dem i hela treenighetens namn, Fadern Sonen och den helige Andes namn. Sedan lära dem om livet med Gud, både