linda.forntida.se
Birka i Vetenskapens värld
Tittar på Vetenskapens värld igen eftersom avsnittet handlar om det jag skrev min magisteruppsats i arkeologi om – Stadsvallens förlängning fram till Borg, 1998. Efter min undersökning …