linda.forntida.se
Tentaresultat och leksaker
Jag fick svaret på tentan i Fornnordisk religion i fredags och jag klarade mig bättre än jag väntat – fick A! A! Måste ha klarat flervalsfrågorna som jag satt och klurade på så länge. Det kän…