linda.forntida.se
Våraltanen genom tass-skitiga fönster
På altanen ligger det lite björk nu. De har stått i två år och väntat på att få bli en upprätstående vävstol, en opstagon, istället för ved… Måste jag tvätta fönstren först? Ska bara vänta på…