linda.forntida.se
Behornade figurer på Osebergs bildvävar
Har tittat på bilder från Osebergsgraven i morse. När jag skrev min B-uppsats skrev jag om figurer med horn på huvudet, vara två finns på Osebergsgravens bildvävar. Nu har jag sett två till :-) Här…