linda.forntida.se
Min fina kille med vikingasvärd
Allan i vikingadräkt och svärdet vi gjorde åt honom i somras. Svärdet är efter ett vikingatida fynd från Staraja Ladoga och finns avbildat i katalogen ”Viking & Hvidekrist”.