linda.forntida.se
Uppdaterad: Ibn Fadlan, turkarna och “För Allahringen”
Nu har jag uppdaterat och förhoppningsvis förtydligat lite. Jag tänker att ringen med den kufiska texten på kan ha kommit till kvinnan i graven på många olika sätt – jag har sagt det i radio …