linda.forntida.se
Uppdaterad! ‘For Allah’ Inscription Found on Viking Era Ring : Discovery News
Vår artikel får uppmärksamhet :-) Denna artikel har Sebastian läst och godkänt. Fler ringar från Birka i samma form men utan inskription. Vår artikel kommer med i tidskriften Scanning. Kram Fortsät…