linda.forntida.se
Borgberget
Härom kvällen gick jag upp på Borgberget för vänta in solnedgången. Undrar om forntidens människor också gjorde det? Jag behövde inte vänta särskilt länge. Och ännu vackrare blev det Tänk att himle…