linda.forntida.se
Artikel om Birkaflickans nya kläder
Under hösten sydde jag kläder till Birkaflickan och nu skriver jag om det. Till min hjälp har jag Amica Sundström, textilarkeolog, och Sebastian Wärmländer, arkeolog och forskare Det går framåt och…