linda.forntida.se
Hitta julen i historien
Hitta Julen i historien var ett jullovsprogram jag skrev på jobbet på Historiska museet 2016. Det var en del i mitt jobb som ansvarig pedagog för Program barn och unga. Får ofta frågan var en musei…