linda.forntida.se
De sk Völvestavarna från Birka
Försöker reda ut antalet Völvestavar på Birka… Det gick inte så superbra, men de är fler än tre…och det rör sig om fyra gravar. Forskare som framförallt skrivit om den här typen av stav…