linda.forntida.se
Unnas sten, rest över hennes son Östen
Vi har ni placerat Unnas sten i entréhallen umder tiden som vikingautställningen görs om. Unna lät uppföra vård efter Östen, sonen sin, som dog i vita våder. Gud hjälpe hans själ”. Tänkte för…