linda.forntida.se
Fimbulvintern i Gamla Uppsala
I torsdags kväll åkte jag med Tommy och Sofia till Gamla Uppsala för att gå på föreläsning med Bo Gräslund om Fimbulvintern. Det var fantastiskt! Jag har ju pratat om mytologin kopplad till ett eve…