linda.forntida.se
Får jobba ett tag med ”Arkeologens dotter”
Jag jobbar ju på Historiska som museipedagog men nu är jag utlånad en stund till en tv-serieinspelning som heter ”Arkeologens dotter”. Det är en produktion av UR och Baluba och skapad a…