linda.forntida.se
M, härligt – ett vilande vildsvin
Såg något röra sig i buskarna utanför huset och det var för litet för att vara älgen – det var ett vildsvin! ? Mitt på dagen! Den gick runt lite och viftade på svansen och sedan lade den sig …