linda.forntida.se
Det är vår!
Smulan och jag på vårpromenad :) Hon tycker allt längs vägen är intressant! ? Blåsippor ? Vissa är mer som ”Lilasippor”. En stig trampad av många. Vildsvinen plöjer… Det är nog än…