linda.forntida.se
Varit på föredrag om runspråket – lätt som en barnbok att läsa…
Magnus Källström på Riksantikvarieämbetet och Runverket berättade om språket på runstenar och hur vi kan läsa dem :) Runstenar och ortnamn är del av vårt språkmimne, berättade han. Det är 1000 år t…