linda.forntida.se
Vapendansaren från Birka
Skrev min B-uppsats om detta fina hänge samt en massa andra behornade figurer från järnåldern :) Det är 21 år sedan nu!!! ? Hur har tiden gått så fort??? Sedan dess har fler fynd av behornade figur…