linda.forntida.se
Nu är jag en yogalärare snart – min egen och andras <3 
Det har varit en fantastisk yoga vecka med yogalärare Giselle Mari och hennes assistent Dinah från Californien. Jag har lärt mig otroligt mycket under den här modulen. Inte minst att skriva ett dok…