linda.forntida.se
En vandring i Hjalmar Stolpes fotspår – och lite tankar kring grav bj 581
Idag har jag guidat Adelsö hembygdslag på Björkö. Vi fick fantastiskt väder och jag fick veta att Gert och Cilla flyttat korna för att jag inte skulle bli rädd ute i Hemlanden