linda.forntida.se
Bälte eller snörkjol från bronsålderns Köpinge?
På Historiska museet är det utställt föremål, i Forntider 1, från en kvinnograv från Stora Köpinge i Skåne, daterad till bronsåldern, period III. Graven är en skelettgrav i hög. Bland annat så ligg…